The process of IVF starts with Controlled ovarian hyperstimulation. In simple words, the patient is started on hormonal injections for growing her follicles. Once the follicles are ready egg retrieval is planned.  ‌Egg retrieval or Ovum pick up is a procedure where the follicular fluid is aspirated with a fine needle. This fluid contains eggs.  […]

The journey of an embryo starts as a single cell, which keeps on dividing. It passes through the states of 4 cell embryo, then 6-8 cells embryo to finally reach the stage of Blastocyst. Blastocyst stage is typically achieved by day 5. This is the maximum stage, up to which an embryo can be cultured […]

There are so many IVF centers nowadays. Naturally when a patient needs to consult for this treatment, he or she will be confused. The basic question every patient will have is how to select the best IVF clinic? It all boils down to some ground level things like Success rates, Ethical practice, reasonable pricing and […]

एकदा IVF Clinic ची पायरी चढली की, की eggs, embryos, implantation वगैरे शब्द कानवळणी पडतात! जसजशी तुमची treatment पुढे सरकते, तसे अजून किचकट शब्द, day 3 embryo, A grade अथवा B grade, blastocyst इत्यादी शब्द देखील ओळखीचे होतात! तुमचे success चे chances किती, किती embryos transfer करायचे वगैरे वगैरे गोष्टींच्या मुळाशी embryo grading चे discussion […]

प्रत्येक चांगल्या गोष्टीचे काही वाईट परिणाम असतात! Medicine ही त्याला अपवाद नाही. इथेही कुठल्याही उपचार पद्धतीचे, औषधीचे, प्रक्रियेचे देखील काही दुष्परिणाम असतातच! Ovarian Hyperstimuation किंवा OHSS हा त्यातलाच एक प्रकार!IVF /टेस्ट ट्यूब बेबी च्या ट्रीटमेंट साठी तुम्हाला हार्मोनची injections देऊन तुमची अंडी वाढवली जातात. OHSS हा त्याचाच एक दुष्परिणाम आहे. तो का होतो ह्या मागची […]

तुमच्या कुण्या जवळच्या मैत्रिणीला अथवा नात्यातील कुणाला tube मध्ये प्रेग्नेंसी राहिल्या मुळे ओपरेशन करावे लागले असेल तर ectopic pregnancy हा शब्द तुमच्या परिचयाचा असेल! अथवा गूगल ला डॉक्टर मानुन विचारलेल्या एखाद्या प्रश्नावर आलेल्या उत्तरात असा शब्द तुम्ही वाचला असेल!तर ह्या लेखातून मी तुम्हाला ectopic pregnancy ची ओळख करून देणार आहे.नैसर्गिकरित्या जेव्हा गर्भधारणा होते, तेव्हा गर्भ […]

जर तुम्ही IVF साठी अथवा कुठल्याही Infertility treatment साठी एखाद्या क्लिनिक मध्ये जात असाल तर Frozen Embryo transfer हा शब्द तुम्ही नक्कीच ऐकलेला असणार. त्यालाच FET असही म्हणतात (short form).हल्ली मॉल्स मध्ये वगैरे बरेच frozen items विकायला असतात, जसं की frozen मटर, मोड आलेली मटकी, मुग, पराठे इत्यादी..Frozen embryos किंवा गर्भ ही त्यातलीच एखादी भानगड […]

शीर्षक वाचून काही जणांचा समज झाला असेल की लेख कुठल्या तरी वेगळ्या विषयावर आहे…..म्हणजे real estate किंवा काहितरी legal वगैरे! पण लेख infertility च्याच विषयाला धरून आहे. Reproduction किंवा प्रजननासाठी egg आणि sperm या दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. Egg/अंड स्त्रीच्या शरीरात तयार होतं आणि sperms/शुक्राणु पुरुषांच्या. Infertility ची अनेक कारणे असू शकतात. Eggs अथवा sperms […]

Know the reasons of a negative outcome after any infertility treatment. Understand about further options available.

  आपण आणि आपलं मुल ही आपली खासगी बाब आहे.  साहजिकच जर न विचारताच कुणी त्यासाठी फुकटात सल्ला देत असेल तर वैताग येतो! आपल्या भारतीय समाजात तर लग्न झाले की लगेच सर्वानाच मुलाची घाई होते. त्यातुन मुलासाठी थोडा उशीर होत असेल तर मग विचारायलाच नको! तुमचं वजन, तुमची life style वगैरे सर्व बाबतीत सल्ले चालू […]